สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

ปิดอ่าวรูปตัว ก ประจำปี 2564.. [2021-06-15 ] ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยง.. [2021-05-24 ] ผู้อำนวยการกองตรวจการประมงเข้าร่วมพิธี.. [2021-02-17 ] ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงต.. [2021-02-16 ] สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี.. [2021-02-16 ] ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมี.. [2021-01-14 ] มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เ.. [2020-08-24 ] มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เ.. [2020-08-24 ] ประชุมกอง.. [2020-07-22 ] มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เ.. [2020-05-26 ]

สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |  อ่าน: 161 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น.  นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ และรับฟังรายงานผลการปฎิบัติงานฯ  ในพิ้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หน่วยฯ ให้การต้อนรับ และรับแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากท่านผู้อำนวยการกองฯ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้เกิดความรัก สามัคคี กับหน่วยงานสืบต่อไป