สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี


สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี 

 ข้อมูลองค์กร  ผู้บริหาร  ทำเนียบผู้บริหารกรมประมง


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น.  นายจรูญศักดิ์  เพชรศรี  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจ และรับฟังรายงานผลการปฎิบัติงานฯ  ในพิ้นที่รับผิดชอบ ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ หน่วยฯ ให้การต้อนรับ และรับแนวทาง ข้อเสนอแนะ จากท่านผู้อำนวยการกองฯ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้เกิดความรัก สามัคคี กับหน่วยงานสืบต่อไป