มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563

ปิดอ่าวรูปตัว ก ประจำปี 2564.. [2021-06-15 ] ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยง.. [2021-05-24 ] ผู้อำนวยการกองตรวจการประมงเข้าร่วมพิธี.. [2021-02-17 ] ประชาสัมพันธ์การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงต.. [2021-02-16 ] สรุปผลการปฏิบัติงานฯ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี.. [2021-02-16 ] ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมี.. [2021-01-14 ] มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เ.. [2020-08-24 ] มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เ.. [2020-08-24 ] ประชุมกอง.. [2020-07-22 ] มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เ.. [2020-05-26 ]

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |  อ่าน: 520 ครั้ง

 

มื่อวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2563 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมงได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2563 

จากการมาติดตามการปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่พื้นที่ห้วยบีคลี่ จ. กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผสมพันธุ์วางไข่ปลาเค้าดำ พบประเด็นที่เป็นข้อสังเกต ดังนี้

      1. มาตรการควบคุม ฯ ตามกฎหมายจะสิ้นสุด วันที่ 30 สิงหาคม 63 นี้

      2. ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ยังน้อยอยู่ ปลาที่ขึ้นวางไข่ ยังเป็นกลุ่มปลาเกล็ด ปลาเค้าจะขึ้นวางไข่ เมื่อฝนชุกมากกว่านี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ และชาวประมง พื้นที่นี้ฝนจะชุกหลังจากวันแม่ ไปแล้ว จนถึง กันยายน

          3. ถ้าปริมาณฝนเป็นไปตามข้อ ที่ 2 เป็นเวลาที่สิ้นสุดตามมาตรการ และเมื่อปลาเค้าดำขึ้นวางไข่จะไม่มีมาตรการคุ้มครองการจับปลาเค้าดำได้ ซึ่งกลุ่มผู้จับปลาเค้าดำ จะจ้องที่จะเข้าทำการประมง เพราะเป็นปลาที่รสชาติดี และราคาแพง