ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)

ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) 

 เผยเเพร่: 2019-08-18  |  อ่าน: 81 ครั้ง

 

        ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 หน่วย/ศูนย์ นปท.เกาะถ้ำ นครศรีธรรมราช โดย นายอนันต์ สุขศรี พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 6 นาย นำเรือตรวจประมงทะเล 207 ออกปฏิบัติงานตามแผนงาน บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ในทะเลอ่าวไทย ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง) ออกปฏิบัติงาน ควบคุม เฝ้าระวัง การทำประมงผิดกฎหมาย พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวประมง ผู้นำชุมชน แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงในเขตอนุรักษ์ประมงชายฝั่ง รับฟังปัญหาอุปสรรคการทำประมง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรก.การประมง พ.ศ.2558 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560) และข่าวสารด้านการประมง ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปัจจุบัน