ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่พบผู้นำท้องถิ่น


[2022-08-30] ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่พบผู้นำท้องถิ่น.. [2022-08-17] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-07-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-06-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง เรื่อง ห้า.. [2022-06-28] ออกตรวจปราปราม เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรื.. [2022-06-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข.. [2022-06-11] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-05-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานลงพื้นที่พบผู้นำท้องถิ่น 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


 วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสมบัติ แช่มชื่น เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา พร้อมนายไพสันต์ แพงสร นายท้ายเรือ ส ๓ ร่วมกับนายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเมืองนครนายก ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่ ม. ๑๓ ต. เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยได้ไปพบผู้นำท้องถิ่นและได้ร่วมปรึกษาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย พ.ร.ก. การประมง ของชาวประมงในท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ไขปัญหา ต่อไป