บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)
นายนิยม กันทะเขียว

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายไพสันต์ แพงศร

นายท้ายเรือ ส 3
    
นายสิริวัฒน์ สุสรดิษฐ์

นายท้ายเรือ ส 3
    
นายทศพร สุขสำราญ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
    


นายนพดล ศรีคำขลิบ

ช่างเครื่องยนต์ ช 4
    
นายสมเจตน์ ภูมิพิทักษ์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
    


นายณรงค์ ศรีภักดี

พนักงานขับรถยนต์ ส 2
    
นายคมกฤช พฤษหอม

พนักงานขับรถยนต์
    


นางสาววรมณี วังยายฉิม

พนักงานบันทึกข้อมูล
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

 หมู่ที่  ๒  บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐