บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
นายชูศักดิ์ เณรเลียบ

หัวหน้าหน่วยฯ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายสิริวัฒน์ สุสรดิษฐ์

นายท้ายเรือ ส3
    


นายไพสันต์ แพงศร

นายท้ายเรือ ส3
    


นายนพดล ศรีคำขลิบ

ช่างเครื่องยนต์ ช4
    


นายทศพร สุขสำราญ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น1
    


นายสมเจตน์ ภูมิพิทักษ์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    

Copyright © 2016-2019 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

 หมู่2 บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000