บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
นายชูศักดิ์ เณรเลียบ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
(ปฏิบัติงาน)
    


นายสิริวัฒน์ สุสรดิษฐ์

นายท้ายเรือ ส3
    


นายไพสันต์ แพงศร

นายท้ายเรือ ส3
    


นายนพดล ศรีคำขลิบ

ช่างเครื่องยนต์ ช4
    


นายทศพร สุขสำราญ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น1
    


นายสมเจตน์ ภูมิพิทักษ์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น1
    


นางสาววรมณี วังยายฉิม

พนักงานบันทึกข้อมูล
    


นายณัฐชนน หลอมทอง

พนักงานขับรถยนต์
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก

 หมู่ที่  ๒  บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐