บุคลากร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

นายนิยม กันทะเขียว

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)
(นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน)
    


นายณรงค์ ศรีภักดี

พนักงานพัสดุ
(สนับสนุน 2)
    


นายไพสันต์ แพงศร

นายท้ายเรือ
(สนับสนุน 3)
    
นายสิริวัฒน์ สุสรดิษฐ์

นายท้ายเรือ
(สนับสนุน 3)
    
นายทศพร สุขสำราญ

นายท้ายเรือกลลำน้ำ ชั้น 1
(พนักงานราชการ)
    


นายนพดล ศรีคำขลิบ

ช่างเครื่องยนต์
(ช่างยนต์ 4)
    
นายสมเจตน์ ภูมิพิทักษ์

ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1
(พนักงานราชการ)
    


นางสาววรมณี วังยายฉิม

พนักงานบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายคมกฤช พฤษหอม

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

 หมู่ที่  ๒  บ้านคลองบ่อ ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  ๒๖๐๐๐    khundanpatrol@gmail.com   ๐๓๗-๓๘๔๐๖๐   แฟนเพจ