บทความหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก)

     วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยนายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจฯ นางพญา 11   รวมทั้งสิ้น  5  นาย ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในพื้นที่คลองเหมือง ม. 1 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก  ตรวจพบเครื่องมือโพงพาง  จำนวน  2  ปาก  ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต  ตาม ม. 67 (1)  มีความผิดตาม ม.  146  ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม         ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560  ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือโพงพาง  ส่งพนักงานสอบสวน          สภ.ดงละคร  จ.นครนายก  ตาม ปจว. ข้อ 17 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.15 น.

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยนายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11  รวมทั้งสิน  5  นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน  ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ในพื้นที่แม่น้ำบางประกง ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา ผลการดำเนินงาน ได้ตรวจพบมีการใช้เครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ทำการประมงกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต  ผลการจับกุม ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำความผิด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยืดของกลาง ลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 7 ปาก พร้อมปลาเบญจพรรณ ประมาณ 2 กก. (สภาพเน่าเสีย) ส่งพนักงานสอบสวน

        วันที่  8  พฤศจิกายน  2564  นายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) และข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จำนวน  15  ราย  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปี  ของชาติ พ.ศ. 2564  ณ  แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เรียน ผู้บังคับบัญชา

     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ จำนวน 2 นาย ดังนี้ 1.) นายไพสันต์ แพงศร นายท้ายเรือ ส. 3 2.) นายนพดล ศรีดำขลิบ ช่างเครื่องยนต์ ช 4 และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จำนวน 3 นาย ดังนี้ 1.) นายประภาส พิมกนกวรรณ 2) นายปรัชญา ชมเชย 3.) นายอดิภัทร กลิ่นหวล รวมทั้งสิน 6 นาย ออกตรวจพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่คลองสาธารณะ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ตรวจพบเครื่องมือตาข่ายกางกั้น (ลี่) จำนวน 2 ปาก และเครื่องมือโพงพาง จำนวน 1 ปาก ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 63 มีความผิดตาม ม. 143 ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมง ลี่ และเครื่องมือโพงพาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.นครนายก ตาม ปจว. ข้อ 6 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.28 น. พ.ต.ท. มงคล โครตอาสา พนักงานสอบสวน

   วันที่ 18 ตุลาคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 จำนวน 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจพบเครื่องมือโพงพาง จำนวน 2 ปาก พร้อมปลาเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) จำนวนประมาณ 1 กก. ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 67 (1) มีความผิดตาม ม. 146 ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมง โพงพาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตาม ปจว. ข้อ 3 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 17.53 น. ร.ต.อ. สมชาย รัศมี พนักงานสอบสวน

              วันที่ 16 ตุลาคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ  นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย ที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก และเยี่ยมชม   การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ในระบบฟักเคลื่อนที่ตาม โครงการเพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่ทุ่งบ้านวังดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก      

        วันที่  23  กันยายน  2564  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยนายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน  4  นาย  ร่วมกับ “ชปพ” จำนวน  2  นาย  รวมทั้งสิ้น  6  นาย ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนนฤบดินทรจินดา  ต.แก่งดินสอ อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี และประชาสัมพันธ์พบปะผู้ประกอบอาชีพการประมง ไม่พบผู้กระทำความผิด

            วันที่  20  กันยายน  2564  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา  โดยนายนิยม  กันทะเขียว  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) พร้อมเจ้าหน้าที่รวมจำนวน  4  นาย  ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ในพื้นที่ บ้านทับลาน  ม.1  ต.บุพพราหมณ์ อ.นานดี จ.ปราจีนบุรี และ บ้านหินเทิน ม.3 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี โดยได้ดำเนินการพบผู้นำชุมชน และชาวประมง  และตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์แพปลาห้วยโสมง

    วันที่ 8 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 จำนวน 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕60 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 คดี ดังนี้

    1. คดีโพงพาง ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง ม. 3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจพบเครื่องมือโพงพาง จำนวน 1 ปาก พร้อมปลาเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) จำนวนประมาณ 1 กก. ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 67 (1) มีความผิดตาม ม. 146 ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมง โพงพาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

   2. คดีลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ตรวจพบเครื่องมือลอบพับได้ หรือไอ้โง่ จำนวน 11 ปาก พร้อมปลาเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) จำนวนประมาณ 5 กก. ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 67 (2) มีความผิดตาม ม. 147 ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 103 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 ดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือทำการประมง ลอบพับได้ หรือไอ้โง่ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

  วันที่ 3 กันยายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พระนครศรีอยุธยา โดยนายนิยม กันทะเขียว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจนางพญา 11 จำนวน 5 นาย ร่วมกับนางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ และนายสุริยา พิมจินดา เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก รวมทั้งสิน 7 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน     ที่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่คลองกระโดน ม.5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

   ผลการปฏิบัติงาน ได้ตรวจพบเครื่องมือ ลอบพับ หรือไอ้โง่ จำนวน 2 ปาก พร้อมปลาเบญจพรรณ (สภาพเน่าเสีย) จำนวนประมาณ 2 กก. ลักลอบทำการประมงในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิได้รับอนุญาต ตาม ม. 67 (2) มีความผิดตาม     ม. 147 ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงไม่พบผู้กระทำ จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 105(2) แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2560 ดำเนินการสั่งยึดเครื่องมือประมง ลอบพับ หรือไอ้โง่ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านนา จ.นครนายก

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • กรมประมง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชพลเรือน จำนวน 30 อัตรา.. (1,011)  ประชาสัมพันธ์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมประมง.. (553) กิจกรรมควบคุม ออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ปี 2563.. (529) ร่วมพัฒนา โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ และร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนนายร้อย.. (480) กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น่านน้ำภายใน ช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ และวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และงานบูรณาการ.. (476) ประกาศฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ประจำปี 2563.. (468) คนสำราญ งานสำเร็จ (ซ่อมเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถ).. (466) ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบทุ่นแนวเขตที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ ที่จุดบริเวณแนวสันเขื่อนระยะทาง 4,000 เมตร .. (460) กิจกรรมควบคุม ปฏิบัติงานตามที่มีการแจ้งร้องเรียน ลงในสื่่อพิมพ์ "หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ นครนายก" (Facebook) บริเวณหน้าวัดโบสถ์การ้อง ต.ท่าช้าง อ.เมื.. (442) กิจกรรมควบคุม ผลการออกปฎิบัติงานตรวจปราบปราม และประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน.. (432)