กิจกรรมอื่น ๆ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย


[2022-07-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-06-30] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมง เรื่อง ห้า.. [2022-06-28] ออกตรวจปราปราม เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรื.. [2022-06-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ออกปฏิบัติงานตรวจปราบปราม ช่วงฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข.. [2022-06-11] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-05-27] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-16] VDO ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่.. [2022-05-16] ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ก้าหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้้าจืดมีไข่ หรือ.. [2022-05-07] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2022-04-27] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมอื่น ๆ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


              วันที่ 16 ตุลาคม 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) สังกัดศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ  นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย ที่โรงแรมจันทรารีสอร์ท หมู่ที่ 9 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก และเยี่ยมชม   การเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนทอง ในระบบฟักเคลื่อนที่ตาม โครงการเพาะพันธุ์ปลาปล่อยคืนสู่ทุ่งบ้านวังดอกไม้ หมู่ที่ 7 ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก