ประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" 2564 ห่อกระจายข่าวชุมชน ในพื้นที่ จ.นครนายก

กิจกรรมเสริมสร้างฯ : ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง.. [2021-07-30 ] กิจกรรมควบคุม : ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-07-26 ] ลงนามถวายพระพรชัยมงคล.. [2021-07-22 ] ประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ณ โรงเรียนนายร้อยพร.. [2021-07-15 ] ประชาสัมพันธ์ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชุนประม.. [2021-07-13 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-07-09 ] กิจกรรมควบคุม ออกปฏิบัติงานการควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่แหล่.. [2021-06-25 ] กิจกรรมควบคุม ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดนครนายก ตามที่ไ.. [2021-06-17 ] กิจกรรมเสริมสร้างฯ ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงใ.. [2021-06-11 ] ประชาสัมพันธ์ ซ่อมแซมเรือโบ๊ต ส่วนท้ายเรือแตก.. [2021-06-09 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชาสัมพันธ์ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" 2564 ห่อกระจายข่าวชุมชน ในพื้นที่ จ.นครนายก 

 เผยเเพร่: 2021-06-09  |  อ่าน: 188 ครั้ง

 

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายชูศักดิ์ เณรเลียบ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล (นครนายก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ช่วง “ฤดูน้ำแดง” ประจำปี 2564 ได้มอบเอกสาร และ แผ่นCD Spot “ฤดูน้ำแดง” ให้แก่ผู้นำชุมชน พร้อมกระจายข่าววิทยุชุมชน ในพื้นที่ ม. 1 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายธนกิจ ไพรวงศ์ , ม. 2 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายปัณณัฐ กาสิก , ม.4 อบต. ชื่อนางสมปอง เสนา และ ม. 6 ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุวรรณ์ พูลทอง ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก