ประชุมหารือและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดื.. [2021-02-23 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-02-18 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-02-17 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-02-17 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-02-17 ] บูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2021-02-03 ] โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ปร.. [2021-01-29 ] โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการบริหารทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ย.. [2021-01-28 ] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดื.. [2021-01-27 ] โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการบริหารทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ย.. [2021-01-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมหารือและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ 

 เผยเเพร่: 2021-01-27  |  อ่าน: 55 ครั้ง

 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร โดยนายสมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๕ นาย ร่วมกับสมาคมชาวประมงบางสะพาน ศูนย์แจ้งเข้า – ออก เรือประมงบางสะพาน (PIPO) ร่วมประชุมหารือและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๑๙ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และดำเนินการเรียกประชุมหัวหน้าแรงงานกิจการแพปลา หัวหน้าแรงงานในเรือประมง สัญชาติไทย พม่า และกัมพูชา สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตื่นตัว ในการป้องกันการติดต่อของโรคระบาดของไวรัส โควิด ๑๙