เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง

การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2020-11-26 ] ควบคุมการทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทำประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติการเร.. [2020-10-02 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2020-10-02 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2020-09-25 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2020-09-25 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2020-09-23 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-17 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-17 ] กิจกรรมควบคุมการทำประมงในพื้นที่เสี่ยงในการทำประมงผิดกฎหมายและปฏิบัติก.. [2020-09-14 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2020-09-12 ]
อ่านทั้งหมด 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

 เผยเเพร่: 2020-09-12  |  อ่าน: 94 ครั้ง

 

วันที่  ๑๕ - ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๖๓ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดยนายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๕ นาย ปฏิบัติงานกิจกรรมย่อย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ณ.บริเวณฝั่งทะเล หมู่ที่ ๓, ๔ และ ๕  ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับประมงอำเภอบางสะพานน้อย นายก อบต.ทรายทอง กลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านบางเบิด นักเรียน และชาวประมงพื้นที่ใกล้เคียง “ทิ้งซั้งกอเพื่อการอนุรักษ์ปะการัง” โดยมีนายอำเภอบางสะพานน้อย เป็นประธานในพิธี และได้ดำเนินงานตามขั้นตอนของโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามขั้นตอนที่ ๓ การดำเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง