ตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน

ตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน  

 เผยเเพร่: 2020-05-12  |  อ่าน: 81 ครั้ง

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจฯ 208 จำนวน 5 นาย ออกปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมย่อย การตรวจเรือประมงในพื้นที่เสี่ยงและปฏิบัติการเร่งด่วน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการจับกุมเรืออวนล้อมจับที่มีสายมาน จำนวน 1 ลำ พร้อมไต๋ก๋งเรือ และลูกเรือรวม 4 คน เรือประมงชื่อ น.ศรีแก้วมณี ทะเบียนเรือ 544304001 บริเวณพื้นที่ ฝั่งตะวันตกเกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

  ข้อกล่าวหา 1. ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมาน ทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง มีความผิดตามมาตรา 71 (1) บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 147 และ 169 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   ข้อกล่าวหา 2. ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีสายมานซึ่งเป็นการทำการประมงพาณิชย์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีความผิดตามมาตรา 36 บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 129 และ 169 แห่ง พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.2558 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

  การดำเนินคดี ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตาม ปจว. ข้อ 5 เวลา 13.30 น. คดีอาญาที่ 444/2562 บัญชีของกลางลำดับที่ 183/2562 วันที่ 27 ธ.ค.2562