จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |  อ่าน: 16 ครั้ง

 

วันที่  ๒๓  – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต ๑ (ระยอง) โดยนายขจรพงศ์  ลิ้มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม ๔ นาย ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วม  ของชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านแขก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกหนังสือรับรอง เพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒

 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับปัจจุบัน โดยมีกลุ่มชาวประมงเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๓๘ คน