ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 เผยเเพร่: 2019-10-22  |  อ่าน: 94 ครั้ง

 

วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 นปท.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายขจรพงศ์  ลิ้มสุวรรณ  เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ปฏิบัติงาน กิจกรรมย่อย จัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำประมงบ้านบางเบิด หมู่ที่ 5 บ้านบางเบิด      ตำบลทรายทอง  อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีทำการประมง และพื้นที่ทำการประมง ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.25๖๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมง พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายฉบับปัจจุบัน