เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน


[2023-02-22] ประชาสัมพันธ์ปิดอ่าวไทย ประจำปี 2566.. [2023-01-11] ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั.. [2023-01-11] เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่.. [2023-01-09] เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน.. [2023-01-09] ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้น.. [2023-01-09] เข้าร่วมบรรจุและส่งมอบปลากระตักแห้งพระราชทาน.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน 


วันที่ 6 มกราคม 2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจงพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดยึดโยงแนวเขตทะเลชายฝั่งตามแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2565 และได้ร่วมมอบรถเข็นผู้ป่วย(วีลแชร์)ให้กับสมาชิกกลุ่มที่ได้ประสพอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยตนเองได้ โดยมีนายประทีป อบเชย ประธานกลุ่มฯ เป็นประธานในการประชุม