บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง


[2023-01-11] ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั.. [2023-01-11] เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่.. [2023-01-09] เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน.. [2023-01-09] ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้น.. [2023-01-09] เข้าร่วมบรรจุและส่งมอบปลากระตักแห้งพระราชทาน.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. อ่านทั้งหมด 

บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง 


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน  (ประจวบคีรีขันธ์) มอบหมายให้ นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำเรือตรวจประมงทะเล 611 ร่วมกับสหวิชาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกปฎิบัติงาน กิจกรรม บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง  ในเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผลการปฎิบัติงาน ไม่พบผู้กระทำผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบเอกสารตรวจสอบเอกสารประจำเรือ/ใบอนุญาต/เครื่องมือประมง/ปริมาณสัตว์น้ำ คนประจำเรือ/การจ้างแรงงานต่างด้าว/การค้ามนุษย์/การหลบหนีเข้าเมืองแรงงานต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการกระทำความผิด