เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน


[2023-01-11] ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั.. [2023-01-11] เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่.. [2023-01-09] เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน.. [2023-01-09] ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้น.. [2023-01-09] เข้าร่วมบรรจุและส่งมอบปลากระตักแห้งพระราชทาน.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. อ่านทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน  


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์)  พร้อมด้วย นายพงษ์ศรันย์ รัตนพรหม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร  นายอมร รอดอินทร์ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย (ประจวบคีรีขันธ์) เจ้าหน้าประจำหน่วยฯ และ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมทรัพยากรฯ ตำรวจน้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศรชล.จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและข้อมูลแนวทางการใช้เรือในบัญชีกำลังที่เข้าร่วมใน ศรชล.ภาค 1 ในพื้นที่  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี บางส่วน   ณ.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี น.อ.ธรรมนูญ จันทร์หอม รองผู้อำนวยการศรชล ภาค.1  เป็นประธาน