ร่วมพิธีแข่งขันเรือประเพณี อบต.พงศ์ประศาสน์


[2023-01-11] ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั.. [2023-01-11] เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่.. [2023-01-09] เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน.. [2023-01-09] ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้น.. [2023-01-09] เข้าร่วมบรรจุและส่งมอบปลากระตักแห้งพระราชทาน.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมพิธีแข่งขันเรือประเพณี อบต.พงศ์ประศาสน์ 


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นปท.บางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีศุภร พุทธทองศรี เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้า นำเรือตรวจประมง ย 09 เข้าร่วมพิธีแข่งขัน"เรือประเพณี"ตำบลพงศ์?ประศาสน์? วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ณ.ท่าเทียบเรือกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดปากปิด บ้านฝ่ายท่า หมู่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี