ร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลในโครงการปล่อยพันธุ์ปูทะเล


[2023-01-11] ประชุมครือข่ายชาวประมงบางสะพาน เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขต ทะเลชายฝั.. [2023-01-11] เครือข่ายชาวประมงบางสะพานน้อย เพื่อชี้แจงกฎกระทรวง กำหนดเขตทะเลชายฝั่.. [2023-01-09] เข้าร่วมประชุมกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพาน.. [2023-01-09] ร่วมทำบุญตักบาตรประจำปีของหมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้น.. [2023-01-09] เข้าร่วมบรรจุและส่งมอบปลากระตักแห้งพระราชทาน.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ออกปฏิบัติงานเฉพาะกิจทางทะเล วันที่ 1 - 4 มกราคม 2566.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. [2023-01-09] ภารกิจช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอัปบาง.. อ่านทั้งหมด 

ร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลในโครงการปล่อยพันธุ์ปูทะเล  


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายนุรัตน์ ขาวสอาด หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน(ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยฯ ร่วมกับประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ผู้นำท้องถิ่นข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและกรมประมง ชาวประมงในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลในโครงการปล่อยพันธุ์ปูทะเล ลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรประมงบริเวณแหล่งก่อเกิดทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง จำนวน 1,300,000 ตัว ณ.ป่าชายเลนเขาแดง ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธี