ติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง


[2022-11-24] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-11-17] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-11-17] เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอน.. [2022-11-16] ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆในการขออนุญาตและชนิดขอ.. [2022-11-15] ร่วมพิธีแข่งขันเรือประเพณี อบต.พงศ์ประศาสน์.. [2022-11-15] ร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลในโครงการปล่อยพันธุ์ปูทะเล.. [2022-10-18] ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่สำหรับพิธีการจัดกิจกรรมปล่อยปู ณ.วัดเขาแดง อ.กุ.. [2022-10-11] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มหมู่บ้านปากคลอง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน .. [2022-10-11] เข้าร่วมประชุมเครือข่าย กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบางสะพาน และปัญหา.. [2022-10-11] ตรวจสอบเรือประมงมีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย (Suspicious target).. อ่านทั้งหมด 

ติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง  


 วันที่ 12 - 15 กันยายน 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายมานะ พหุโล ตำแหน่ง นายท้ายเรือกลชายทะเล ส 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง เพื่อรับทราบปัญหาและการประกอบอาชีพประมงบริเวณพื้นที่ ชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านบางเบิด และ กลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ (ต้นทองหลาง) ตำบลพงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์  และสมาชิกเครือข่ายฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ การควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี่ยงลูกด้วยนม ในขณะออกทำการประมงและ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ