การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง


[2022-12-08] ช่วยเหลือผู้ป่วยจากเรือลากจูงสินค้า ชื่อเรือ มีโชค 5.. [2022-12-06] เข้าช่วยเหลือผู้ประสพอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักระดับน้ำในคลองบางสะพานสูง.. [2022-12-06] เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เก็บขยะชายหาดแม่รำพึง.. [2022-12-06] ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณชายหาดอ่าว.. [2022-12-06] เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการขออนุญาตและช.. [2022-11-30] บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง.. [2022-11-24] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-11-17] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-11-17] เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอน.. [2022-11-16] ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆในการขออนุญาตและชนิดขอ.. อ่านทั้งหมด 

การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 


วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง   กรมประมง โดย นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 208  รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรม ควบคุมเฝ้าระวัง การทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง) ประจำปีงบประมาณ 2565