โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง


โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง 


 วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง  โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 611 รวม 6 นาย  ออกปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรม ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ปรับแผนเดือนมีนาคม 2565 มาปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 )