โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 


วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดยนายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ร่วมกับประมงอำเภอบางสะพาน สมาคมชาวประมงบางสะพาน กลุ่มเหล็ก สหวิริยา และชาวประมงในพื้นที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรมทิ้งซั้งกอเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ พร้อมกับมอบอุปกรณ์การผลิตสัตว์น้ำแปรรูป ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเชิงอนุรักษ์ พงศ์ประศาสน์ หมู่ที่ 1 ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี