กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง


กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล 611 รวม 6 นาย  นำเรือตรวจประมง ย 09 ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2565