ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน 


วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง  โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑ รวม ๖ นาย   ออกปฏิบัติงานร่วมกับสหวิชาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โครงการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง กิจกรรมหลัก จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕