ขอสนับสนุนเรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘


ขอสนับสนุนเรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘ 


 วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร โดยนายสมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม ๔ นาย ร่วมต้อนรับนายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจราชการกรม และสนับสนุนเรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘ เพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการประมงทะเลและการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ณ มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม เกาะทะลุ ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์