ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน 


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง   โดย นายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑ รวม ๖ นาย  ออกปฏิบัติงาน ตรวจร่วมบูรณาการแรงงาน ร่วมกับสหวิชาชีพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการ: จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง ประจำปีงบประมาร ๒๕๖๕