โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 


 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง  โดย นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ย ๐๙ รวม ๓ นาย  ร่วมกับ ชปพ. ออกปฏิบัติงานโครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ โครงการ:พัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมหลัก: เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕