การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง


การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง 


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง โดย นายขจรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๒๐๘  รวม ๔ นาย ออกปฏิบัติงานตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (กิจกรรม ควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕