กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง


[2022-10-05] เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ปลัด.. [2022-09-26] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานแ.. [2022-09-23] ร่วมประชุมครั้งที่ 2/2565 ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเ.. [2022-09-23] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานแ.. [2022-09-23] เข้าร่วมประชุมเครือข่ายชาวประมงประจำเดือนกันยายน 2565 และร่วมกันจัดกิจ.. [2022-09-23] ติดตามกิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง.. [2022-09-15] โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานแล.. [2022-08-30] โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด.. [2022-08-30] โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด.. [2022-08-22] โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ทำการประมงในพื้นที่เสี่ยงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 


 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ร่วมกับ ศปท.ชุมพร โดยนายวัยวุฒิ  ศันติวิชยะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายรัตนพงษ์ ชูศรี  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงทะเล 611 และ 619 รวม 13 นาย นำเรือตรวจประมง ย.09 , เรือยาง PIPO ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ปฎิบัติงานพื้นที่ ในทะเลอ่าวไทย พื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,สุราษฎร์ธานี