โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่.. [2021-09-14 ] กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-09-13 ] กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-09-13 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-08-26 ] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน.. [2021-08-18 ] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 550,000 ตัว.. [2021-08-18 ] โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2021-08-05 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-07-20 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์.. [2021-06-03 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-05-21 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 66 ครั้ง

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นปท.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ศปท.ชุมพร ร่วมกับ FC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมาคมชาวประมงบางสะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวประมงอำเภอบางสะพาน จัดโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งกุลาดำ) จำนวน 500,000 ตัว  ตาม นโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ณ.บริเวณชายฝั่งทะเลแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3   ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และมอบพันธุ์สัตว์น้ำนำไปปล่อย บริเวณพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้ำต่อไป