กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์


[2022-11-30] บูรณาการตรวจร่วมเรือประมง.. [2022-11-24] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-11-17] การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2022-11-17] เข้าร่วมประชุมแนวทางการใช้เรือบัญชีกำลังใน ศรชล.ภาค 1 พื้นที่ภาคใต้ตอน.. [2022-11-16] ร่วมประชุม เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆในการขออนุญาตและชนิดขอ.. [2022-11-15] ร่วมพิธีแข่งขันเรือประเพณี อบต.พงศ์ประศาสน์.. [2022-11-15] ร่วมปล่อยพันธุ์ปูทะเลในโครงการปล่อยพันธุ์ปูทะเล.. [2022-10-18] ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่สำหรับพิธีการจัดกิจกรรมปล่อยปู ณ.วัดเขาแดง อ.กุ.. [2022-10-11] เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของกลุ่มหมู่บ้านปากคลอง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน .. [2022-10-11] เข้าร่วมประชุมเครือข่าย กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบางสะพาน และปัญหา.. อ่านทั้งหมด 

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 


วันที่ 3 มิถุนายน 2564 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) โดยนายสมนึก โหยบคาน หัวหน้าหน่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน และสมาคมชาวปประมงบางสะพาน ชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปากคลอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อ.บางสะพาน จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณชายทะเลบ้านปากคลอง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความจงรักภักดี และเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ โดยมีนางวนิดา จีระกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เป็นประธานในพิธี