หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจเรือประมงในทะเลฯ โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป้นผู้ดำเนินการ

โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่.. [2021-09-14 ] กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-09-13 ] กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-09-13 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-08-26 ] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน.. [2021-08-18 ] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 550,000 ตัว.. [2021-08-18 ] โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2021-08-05 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-07-20 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์.. [2021-06-03 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-05-21 ]
อ่านทั้งหมด 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจเรือประมงในทะเลฯ โดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป้นผู้ดำเนินการ 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 166 ครั้ง

 

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร กองตรวจการประมง กรมประมง   พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือตรวจประมงทะเล ๖๑๑ รวม ๗ นาย  ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการตรวจเรือประมงในทะเล การตรวจสอบการทำการประมงผิดกฎหมาย การจ้างแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ยาเสพติดการหลบหนีเข้าเมือง ในเขตพื้นที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์