การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง

โครงการปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่.. [2021-09-14 ] กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-09-13 ] กิจกรรมการควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง.. [2021-09-13 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-08-26 ] โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน.. [2021-08-18 ] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 550,000 ตัว.. [2021-08-18 ] โครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง.. [2021-08-05 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-07-20 ] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์.. [2021-06-03 ] การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลชายฝั่ง.. [2021-05-21 ]
อ่านทั้งหมด 

การควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 116 ครั้ง

 

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๒.๒๐ น. นปท.บางสะพาน (ประจวบคีรีขันธ์) ศปท.ชุมพร โดยนายวัยวุฒิ ศันติวิชยะ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำเรือยาง ย.๐๙ ได้ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง ในเขตพื้นที่ปิดอ่าวฯ ผลการปฏิบัติงานได้ทำการจับกุมเรือประมง อวนล้อมจับ (อวนดำ) จำนวน ๑ ลำ ผู้ต้องหา จำนวน ๕ ราย ข้อกล่าวหา  ๑. ร่วมกันใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม.๓๖)  ๒. ร่วมกันลักลอบใช้เครื่องมืออวนล้อมจับมีสายมานทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง ๗๑ (๑)  ๓. ร่วมกันลักลอบใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ ฯ (ม,๗๐)  ๔. ผู้ต้องหาที่ ๑ ผู้ควบคุมเรือใช้คนประจำเรือโดยไม่มีหนังสือคนประจำเรือ (ม.๘๓) มีบทกำหนดโทษตาม พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ.๒๕๖๐ ม. ๑๒๙, ๑๓๐, ๑๔๗, ๑๓๘ และ ๑๕๓ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปจว.ข้อที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. คดีอาญาที่ ๑๐๕/๖๔ บัญชีของกลาง ๖๓/๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔