กิจกรรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |  อ่าน: 134 ครั้ง

 

วันที่ 28 เมษายน 2563 ศูนย์ฯภาคใต้ โดยนายนิคม  สุขสวัสดิ์ นายท้ายเรือ ส2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต5 (สุราษฎร์ธานี) และประมงอำเภอพระแสง สนง.ปจ.สฎ. ออกปฏิบัติงานสำรวจแหล่งผสมพันธ์ุ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำ ในพื้นที่แม่น้ำตาปี (ตอนกลาง) อ.บ้านนาสาร และ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี