บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63

ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) โดยนายปัญญา  กาฬะคะชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจฯรัชชประภา11 รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง (การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น้ำจืด) และควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ประจำปี 2563 แก่กลุ่มชาวประมงและผู้นำท้องถิ่น ในเขต ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

      

 

 

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63