บทความศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63

ในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) โดยนายปัญญา  กาฬะคะชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจฯรัชชประภา11 รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง (การควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงพื้นที่น้ำจืด) และควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ฯ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ประกาศฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ประจำปี 2563 แก่กลุ่มชาวประมงและผู้นำท้องถิ่น ในเขต ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

      

 

 

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63

ประชาสัมพันธ์ฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ฯ ปี63

วันที่ 28 พ.ค. 63 จนท.ศูนย์ฯภาคใต้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563"

 วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 น. ศปจ.ภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) โดยนายนิคม  สุขสวัสดิ์ นายท้ายเรือ ส2 ออกปฎิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืด  ณ ชุมชนบ้านยูงงาม หมู่ 5 ต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
ผลการปฎิบัติงาน ได้เข้าพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน / ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องชาวประมงในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ ประกาศฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ขอความร่วมมือให้พี่น้องชาวประมงในพื้นที่ หยุดทำการประมงในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยยกเว้นเครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่ทางราชการ กำหนดให้ สามารถใช้ทำการประมงในช่วงเวลาดังกล่าวได้

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ป้องกันฯภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี) โดยนายสมชาย  แก้วอำไพ ช่างเครื่องเรือ ช3 พร้อมเจ้าหน้าที่เรือตรวจฯรัชชประภา14 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมจัดระเบียบการทำประมง ทำการตรวจยึดลอบพับได้(ไอ้โง่) จำนวน 65 ลูก ไม่พบผู้กระทำผืด บริเวณแม่น้ำตาปี ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน