บุคลากรศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
นายเสรี เพชรฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
(อาวุโส)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)

  ⇒1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230