บุคลากร ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

นายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี
(อาวุโส)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

  ⇒1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230              ratchaprapha@hotmail.com   077-346092