ประชาสัมพันธ์ 

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |  อ่าน: 159 ครั้ง

 

วันที่  25  มีนาคม  2563  เวลา 08.00 น.  นายเสรี  เพชรฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ (สุราาฎร์ธานี)
 นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเคารพธงชาติ และฝึกระเบียบแถว ตามนโยบายนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี
ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมพูดคุยชี้แจงถึงมาตรการป้องกันและความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตรวจเช็คความพร้อม ทำความสะอาดอาวุธปืนและเครื่องกระสุน หลังการออกปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความพร้อมในการออกปฏิบัติงานครั้งต่อไปและร่วมทำกิจกรรม ๕ ส พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยงเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน ซึ่งศูนย์ฯได้ดำเนินมาเป็นประจำทุกวันพุธ สุ่จุดมุ่งหมาย “กรมประมงน่าอยู่ คนสำราญ งานสำเร็จ”