ขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 221 ครั้ง

 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกโดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธาน นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง  กบม. และผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมเรื่อง พิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาตทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง