กบค.ประเมินผลงาน 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 226 ครั้ง

 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้  กบค. และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สาขาเศรษฐกิจการประมง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น ๔ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง