Video Conference การทำประมงนอกน่านน้ำไทย

Video Conference การทำประมงนอกน่านน้ำไทย 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 229 ครั้ง

 

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกโดยมีพลตำรวจตรี อนุชา รมยะนันท์ เป็นประธาน เจ้าหน้าที่กรมประมง  กบร. และผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมเรื่องคณะทำงานตรวจสอบเรือและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง