ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 292 ครั้ง

 

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกโดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง  กบม. และผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

กบม. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับใบอนุญาตทำการประมงและเรือประมง ในวันที่ 4 มี.ค. 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง