ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย

ประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 265 ครั้ง

 

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกโดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร เป็นประธาน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เจ้าหน้าที่กรมประมง  กบม. และผู้ที่เกี่ยวข้องการประชุมเรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้ง 2/2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง