ประกันภัยชาวประมงพื้นบ้าน

ประกันภัยชาวประมงพื้นบ้าน 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 256 ครั้ง

 

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กนป. ประชุมหารือเรื่องโครงการประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน โดยมีนายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ระหว่างกรมเจ้าท่า เจ้าหน้าที่กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง