US Food Traceability List 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 271 ครั้ง

 

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกโดยมี นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมเรื่องกฎระเบียบ US Food Traceability List ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กปม. ณ ห้องประชุมปรกเปลี่ยน ชั้น ๕ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง