คณะกรรมการการประมงแห่งชาติ

คณะกรรมการการประมงแห่งชาติ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 271 ครั้ง

 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการประมงแห่งชาติ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ กมป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ กมป. และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง   ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ทำเนียบรัฐบาล