Ocean MIND 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 396 ครั้ง

 

 

 

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๙๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมโดยมี  นายพลพิศิลป์ สุวรรณชัย เป็นประธานประชุมเรื่องหารือผลลัพธ์ความร่วมมือระหว่างกรมประมงและ OceanMind ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ Ocean MIND UK ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง