ประชุมสุขอนามัยหอยสองฝา

ประชุมสุขอนามัยหอยสองฝา 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 272 ครั้ง

 

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  เวลา ๙๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมโดยมี  นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมห้องประชุมคณะกรรมการควบคุมสุขอนามัยหอยสองฝาครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ กมป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง