กมป. อบรมออนไลน์รุ่น ๒

กมป. อบรมออนไลน์รุ่น ๒ 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 246 ครั้ง

 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกให้กมป. จัดการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การเพิ่มสมรรถนะการตรวจประเมินแหล่งผลิต ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 " วันที่ 27 - 28 มกราคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference ให้กับ เจ้าหน้าที่กรมประมงทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น ๕ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง