ประชุมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย

ประชุมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย 

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |  อ่าน: 253 ครั้ง

 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกการประชุมโดยมีท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเรื่องคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ นายบัญชา สุขแก้ว เจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง