คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย

คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย 

 เผยเเพร่: 2021-08-12 |  อ่าน: 251 ครั้ง

 

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวก กพท.ประชุมเรื่อง คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพาณิชย์และการประมงนอกน่านน้ำไทย ครั้งที่๑/๖๔ วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีรองอธิบดีกรมประมง ท่านรองวิชาญ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมยี่สก อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง